Mestres Cabdals

Gabriel Pallarès i Roig (1902 – 1973)

Gabriel Pallarès i Roig | Font: Arxiu Societat Recreativa El Retiro
Gabriel Pallarès i Roig | Font: Arxiu Societat Recreativa El Retiro

Natural de Valls, després d’obtenir el títol de professor de música al Conservatori del Liceu de Barcelona, el 1925 s’instal·là a Sitges al ser nomenat mestre de música d’El Retiro d’on ja mai més se’n desvincularia. L’any següent començà a dirigir les caramelles de l’entitat i estrenà la caramella Dissabte de Glòria amb lletra de Trinitat Catasús. Considerat per molts com el millor compositor de caramelles que hi hagut a la vila, va musicar poesies principalment per El Retiro i alguna per l’Schola Cantorum. Algunes peces destacades són: Encís Amoròs amb lletra de Felip Font (1932), Primaveral de Josep M. Soler i Soler (1943) i Nit de Pasqua amb lletra de Miquel Utrillo (1950). Les tres colles del poble el van homenatjar en vida l’any 1950 i pòstumament el 1974 i el 2003.

Manuel Torrents i Girona (1889 – 1966)

Manuel Torrents i Girona | Font: Arxiu Històric Municipal de Sitges, Fons Torrens
Manuel Torrents i Girona | Font: Arxiu Històric Municipal de Sitges, Fons Torrens

Músic de formació, inicià la seva relació amb les caramelles el 1911 i durant tres Pasqües dirigí la colla d’El Retiro. Rondó d’amor i Cançoneta d’abril de Trinitat Catasús són dues de les peces més conegudes d’aquell període. Després de liderar un any la colla de La Unió Sitgetana, el 1915 es va fer càrrec de la direcció musical del Prado i de les caramelles de l’entitat, establint-se un vincle vitalici. En les dues dècades posteriors, musicà Dolç encís i Nit de Pasqua de Salvador Olivella i Carreras, Torna l’abril de Joan Puig i Mestres i Cançó de Pasqua de Salvador Marsal i Picas. Superada la Guerra Civil, fou decisiu en la recuperació de les caramelles, dirigint durant els anys 1941 i 1942 les Caramelles Sitgetanes. El 1943 aconseguí fer tornar al carrer la colla pradista i se n’ocupà de la seva direcció fins al 1966. El 1959 fou homenatjat per la seva entitat i les colles de caramelles del Prado i El Retiro.

Jordi Pañella i Virella (1928 – 2015)

Jordi Pañella i Virella | Font: Col·lecció Família Pañella
Jordi Pañella i Virella | Font: Col·lecció Família Pañella

Tot i no ser músic de professió, es va dedicar en cos i ànima a la direcció musical de la colla de les caramelles del Patronat entre 1948 i 1998. Una trajectòria de 50 anys que li va merèixer molts reconeixements. Els anys posteriors a la mort de Pallarès, es va oferir a ajudar la colla retirista, sense abandonar mai les seves responsabilitats dins la colla del Patronat. Serenata, Cançó de primavera, Sitges, Abril, Primaveral i fins i tot el Madrigal a Sitges de Josep Carner són obres de les primeres èpoques. Més tard, musicà poesies de David Jou o Vinyet Pañella com Tot ets tu, La Primavera o Cançó del temps de Pasqua, i culminà la seva trajectòria musicant poesies de Lali Vergés com Primavera ja ets aquí. A banda dels valsos i les americanes que va compondre, també és recordat per popularitzar la sardana com a gènere musical per les caramelles, cançons que han esdevingut l’autèntic emblema de les Caramelles Sitgetanes.